۱۲ آذر ۱۴۰۲

معرفی امین نیکان آفاق

 

شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق

سال مالی منتهی به 1400/09/30

با توجه به مجوزهای فعالیت شرکت در حوزه مشاور عرضه، مشاور پذیرش، سبدگردان و مشاور سرمایه گذاری و همچنین با توجه به موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه، خدمات مشاوره تامین مالی، مشاوره اصلاح ساختار و مشاوره جهت تاسیس نهادهای مالی و خدمات ارزشگذاری سهام شرکت، عملکرد شرکت در طی سال مالی منتهی به 30/09/1400 به شرح زیر می‌باشد.

الف) خدمات مشاوره عرضه و تامین مالی

       مشاوره عرضه و تامین مالی از طریق انتشار اوراق سلف موازی کالا شرکت توسعه و فرآوری ماهان سیرجان به مبلغ 1،500 میلیارد ریال در بورس کالا که با موفقیت انجام شد.

* مشخصات اوراق

- نوع اوراق: سلف موازی

- مبلغ انتشار: 1،500 میلیارد ریال

- مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق

- متعهد پذیره‌نویسی: شرکت تامین سرمایه نوین

- عامل فروش: کارگزاری شرکت تامین سرمایه نوین

- بازارگردان: شرکت تامین سرمایه نوین

- هدف تامین مالی: تامین سرمایه در گردش

     مشاوره عرضه و تامین مالی از طریق انتشار اوراق سلف موازی شرکت فولاد آتیه خاورمیانه به مبلغ 1،000 میلیارد ریال در بورس کالا که با موفقیت انجام شد.

* مشخصات اوراق

- نوع اوراق: سلف موازی

- مبلغ انتشار: 1،000 میلیارد ریال

- مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق

- متعهد پذیره‌نویسی: شرکت تامین سرمایه کاردان

- صادر کننده ضمانت‌نامه اوراق: بانک تجارت-بانک اقتصاد نوین

- عامل فروش: کارگزاری شرکت تامین سرمایه کاردان

- بازارگردان: شرکت تامین سرمایه کاردان

- هدف تامین مالی: تامین سرمایه در گردش

       مشاوره عرضه و تامین مالی سازمان منطقه آزاد چابهار به مبلغ 6،000 میلیارد ریال از طریق اوراق صکوک اجاره که با هدف تامین نقدینگی برای تکمیل پروژه آماده سازی اراضی مسکونی منطقه طراحی شده‌اند. قرارداد مشاور عرضه منعقد شده و بیانیه ثبت تهیه شده و در حال رفع نواقص اعلامی از جانب سازمان بورس می‌باشد.

* مشخصات اوراق

- نوع اوراق: صکوک اجاره،

- مبلغ انتشار: 6،000 میلیارد ریال،

- مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق،

- متعهد پذیره‌نویسی: شرکت تامین سرمایه کاردان،

- ضامن: بانک تجارت،

- عامل فروش: کارگزاری بانک تجارت،

- بازارگردان: شرکت تامین سرمایه کاردان،

- هدف تامین مالی: تامین نقدینگی برای تکمیل پروژه آماده سازی اراضی مسکونی منطقه،

3.1) آخرین وضعیت عملیاتی انتشار این اوراق

- تقاضای انتشار این اوراق برای سازمان بورس ارسال شده و در مرحله رفع نواقص پرونده برای اخذ موافقت قرار دارد.

       مشاوره عرضه و تامین مالی شرکت احیاء استیل فولاد بافت به مبلغ 5،000 میلیارد ریال از طریق اوراق صکوک اجاره که با هدف تامین نقدینگی برای تکمیل پروژه فاز دوم تولید آهن اسفنجی به روش احیاء مستقیم، منطقه طراحی شده‌اند. قرارداد مشاور عرضه منعقد شده و گزارش توجیهی تهیه شده و در حال تکمیل مستندات ارزش روز کارشناسی دارایی های پایه اوراق می‌باشند.

* مشخصات اوراق

- نوع اوراق: صکوک اجاره،

- مبلغ انتشار: 5،000 میلیارد ریال،

- مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق،

- متعهد پذیره‌نویسی: شرکت تامین سرمایه نوین،

- ضامن: بانک شهر،

- عامل فروش: کارگزاری تامین سرمایه نوین،

- بازارگردان: شرکت تامین سرمایه نوین،

- هدف تامین مالی: تامین نقدینگی برای تکمیل پروژه تولید آهن اسفنجی به روش احیاء 2،

4.1) آخرین وضعیت عملیاتی انتشار این اوراق

- تقاضای انتشار این اوراق برای سازمان بورس ارسال شده و در مرحله رفع نواقص پرونده برای اخذ موافقت قرار دارد.

       مشاوره عرضه و تامین مالی سازمان منطقه آزاد ماکو به مبلغ 1،500 میلیارد ریال از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره، که قرارداد منعقد شده و در حال تهیه گزارش توجیهی می‌باشد.

* مشخصات اوراق

- نوع اوراق: صکوک اجاره،

- مبلغ انتشار: 1،500 میلیارد ریال،

- مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق،

- هدف تامین مالی: تامین نقدینگی برای تکمیل پروژه آماده سازی اراضی مسکونی منطقه،

5.1) آخرین وضعیت عملیاتی انتشار این اوراق

- طرح توجیهی آن برای ارائه درخواست از سازمان بورس در جریان تکمیل می‌باشد.

       امضای قرارداد انتشار سلف موازی کالا با شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب و پیگیری اقدامات اولیه جهت ثبت درخواست پذیرش اوراق نزد بورس کالای ایران

- این اوراق با توجه به ادغام و تغییر سال مالی شرکت فولاد صنعت بناب هنوز در مراحل اولیه می‌باشد.

 

ب) خدمات مشاوره پذیرش

1) پذیرش در فرابورس

     مشاوره پذیرش شرکت احیاء استیل فولاد بافت جهت پذیرش در فرابورس ایران

-         شرکت احیاء استیل فولاد بافت، از شرکتهای زیرمجموعه گروه مالی گردشگری و فعال در صنعت فولاد است که به تولید آهن اسفنجی به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال می‌پردازد، شرکت از وضعیت سود آوری خوبی برخوردار است با حاشیه سود ۳۳ درصدی در سال مالی ۱۳۹9 به 11،000 میلیارد ریال سود خالص دست پیدا کرده است، همچنین شرکت دارای دو طرح توسعه راه اندازی خط تولید دوم آهن اسفنجی به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن و خط تولید گندله به ظرفیت 5/2 میلیون تن در سال است.

-         قرارداد مشاور پذیرش منعقد شده است و امیدنامه شرکت تکمیل شده و ما بقی اقدامات لازم جهت رفع نواقص در دست پیگیری است.

     مشاوره پذیرش شرکت فولاد آتیه خاورمیانه جهت پذیرش در فرابورس ایران

         شرکت فولاد آتیه خاورمیانه از شرکت‌های تولید کننده میلگرد است که با ظرفیت تولیدی ۴۵۰ هزار تن میلگرد در سال به فعالیت می پردازد. شرکت به دلیل واقع شدن در استان خوزستان و نزدیک به پایانه های آبی کشور، از ظرفیت بسیار مناسبی برای صادرات محصولات فولادی برخوردار است.

همچنین شرکت طرح توسعه راه اندازی خط تولید ورق فولادی به ظرفیت ۴۵۰ هزار تن در سال را دارد که در حال تکمیل می باشد.

        بخشی از مدارک مورد نیاز تکمیل شده است و جلسه اولیه‌ای با فرابورس برگزار شده و ما‌بقی اقدامات لازم در دست پیگیری است.

     مشاوره پذیرش شرکت توسعه آب آسیا جهت پذیرش در فرابورس ایران،

     شرکت توسعه آب آسیا یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال در زمینه شیرین سازی آب دریا به منظور مصارف صنعتی و کشاورزی است، سهامداران عمده این شرکت، سه شرکت بزرگ صنعتی-معدنی کشور، شرکت های ملی مس، صنعتی-معدنی گل گهر و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو می باشند.

    مراحل تبدیل شرکت به سهام عام و ثبت نزد سازمان انجام شده است و درخواست پذیرش در فرابورس در حال پیگیری است.

 

2) پذیرش / درج در بازار پایه

    مشاور پذیرش شرکت فولاد بناب

     قرارداد مشاور پذیرش و عرضه شرکت در بازار فرابورس ایران، منعقد شده است، امیدنامه اولیه شرکت نیز تهیه شده است، شرکت در حال حاضر در مراحل اولیه فرآیند تبدیل به سهامی عام و درج در بازار پایه و به صورت همزمان مراحل پذیرش و عرضه در بازار دوم فرابورس را دنبال می‌کند.

معرفی مختصری از شرکت فولاد صنعت بناب

           شرکت فولاد صنعت بناب از شرکت‌های زیرمجموعه گروه مالی گردشگری و فعال در زمینه تولید انواع شمش فولادی، میلگرد و تیرآهن و نبشی می‌باشد، شرکت دارای ظرفیت تولید ۴۶۲،۹۶۸ تن نبشی و میلگرد، 225،264 تن تیرآهن و 429،533 تن شمش فولادی است و با توجه به نزدیکی به خط راه آهن سراسری و نزدیکی به بازارهای صادراتی منطقه، از ظرفیت بالایی برای صادرات محصولات فولادی برخوردار است.

 

 

     مشاور پذیرش شرکت توسعه و فرآوری ماهان سیرجان

         قرارداد مشاور پذیرش و عرضه شرکت در بازار فرابورس ایران، منعقد شده است، امیدنامه اولیه شرکت نیز تهیه شده است، شرکت در حال حاضر در مراحل اولیه فرآیند تبدیل به سهامی عام و درج در بازار پایه و به صورت همزمان مراحل پذیرش و عرضه در بازار دوم فرابورس را دنبال می‌کند.

معرفی مختصری از شرکت توسعه و فرآوری ماهان سیرجان  

     شرکت توسعه فرآوری ماهان سیرجان از شرکتهای زیرمجموعه گروه مالی گردشگری و فعال در صنعت فولاد است که بهره بردار توده معدنی گلگهر ۵ به میزان ۲۴ میلیون تن در طی مدت ۱۴سال از شروع باطله برداری می باشد، ظرفیت استخراج سنگ آهن شرکت در حال حاضر بالغ بر ۲،۵۰۰،۰۰۰ تن در سال است، همچنین شرکت توسعه فرآوری ماهان سیرجان بخشی از سهام شرکت احیاء استیل فولاد بافت و نیز مجتمع فولاد صنعت بناب را، در اختیار دارد.

3) خدمات مشاور پذیرش در بورس کالا

   کلوخه سنگ آهن شرکت توسعه و فرآوری ماهان سیرجان به صورت فله و با تعرفه گمرکی 26011200 در تاریخ 19/11/1399 در بورس کالا پذیرش شد و مبنای پایه انتشار اوراق سلف موازی استاندارد شرکت قرار گرفت.

 

ج) خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری/اصلاح ساختار و تاسیس نهادهای مالی

       بررسی امکان سنجی و تدوین برنامه کسب و کار و برنامه عملیاتی جهت راه اندازی بورس بین المللی در مناطق آزاد تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و جهت تأمین مالی ارزی پروژه های اقتصادی کشور؛ این بورس بر مبنای ایین نامه تاسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد که پس از تایید شورای عالی بورس در تاریخ 02/۱۲/1397 به تصویب هیات وزیران رسیده است، طراحی شده است و موافقت اصولی سازمان بورس نیز اخذ شده است،

       بررسی امکان سنجی و تدوین گزارش توجیهی تاسیس مرکز مالی ایران، به منظور ایجاد مکانی برای متمرکز شدن نهادهای مالی در تهران، که گزارش توجیهی به شهرداری تهران ارائه شده است،

       مشاوره اصلاح ساختار شرکت اقتصادی نگین گردشگری در قالب هلدینگ چند رشته ای، در جریان این پروژه، برنامه اصلاح ساختار، تدوین و نهایی شده است و سرفصل های برنامه کسب و کار به منظور ثبت بعنوان نهاد مالی در سازمان بورس، تدوین شده است،

       مشاوره اصلاح ساختار شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان در قالب هلدینگ تخصصی صنعتی و معدنی در جریان این پروژه، برنامه اصلاح ساختار تدوین شده است و برنامه کسب و کار با هدف اخذ مجوز سازمان بورس در جریان تکمیل می باشد،

       مشاوره اصلاح ساختار شرکت ساختمانی پارس کیمیا در قالب هلدینگ تخصصی ساختمانی در جریان این پروژه، برنامه اصلاح ساختار و سرفصل های برنامه کسب و کار شرکت نهایی شده است و پس از تکمیل مدارک، جهت اخذ مجوز هلدینگ تخصصی معدنی و فولاد از نهاد های مالی سازمان بورس، ارسال خواهد شد،

 

د) خدمات مشاوره سرمایه گذاری / ارزشگذاری

      ارزشگذاری و تحلیل بنیادی جامع شرکت فولاد خوزستان (فخوز)؛ به منظور طراحی و انتشار اوراق تبعی فولاد خوزستان، (طرف قرارداد گروه اقتصادی پایندگان)

       ارزشگذاری مجتمع فولاد بناب به منظور معامله بلوکی سهام شرکت، (طرف قرارداد بانک گردشگری)

3)      ارزشگذاری شرکت گسترش فولاد شهریار به منظور معامله بلوکی سهام شرکت، (

4)      ارزشگذاری شرکت فولاد متیل به منظور معامله بلوکی سهام شرکت، (طرف قرارداد حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی)

5)      ارزشگذاری شرکت فولاد کاویان به منظور معامله بلوکی سهام شرکت، (طرف قرارداد شرکت سرمایه گذاری صبا)