۲۵ فروردین ۱۴۰۳

همکاران

سید علی سجادی _ رئیس هیات مدیره و مدیر گروه تحلیل گران

·        مدارک تحصیلی

دکتری مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

·        مدارک حرفه‌ای

تحلیلگری بازار سرمایه

اصول مقدماتی بازار سرمایه

         ·       سوابق حرفه‌ای

معاون عملیات شرکت تامین سرمایه امین 

عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک ملت 

 

 محسن آذری دولتخانه _ مدیر مالی

·        مدارک تحصیلی

لیسانس حسابداری

·        سوابق حرفه‌ای

مدیر مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق

کارشناس ارزشگذاری و تامین مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق

 

 

 لیلا آقایی _ مدیر عملیات و مشاور عرضه و پذیرش

 ·        مدارک تحصیلی

دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد تهران جنوب

 ·        مدارک حرفه‌ای

 تحلیلگری بازار سرمایه 

  اصول بازار سرمایه

  معامله گری بازار سرمایه 

  قراردادهای آتی

·        سوابق حرفه‌ای

کارشناس مسئول واحد سرمایه گذاری تامین سرمایه سپهر 

کارشناس ارشد واحد سرمایه گذاری تامین سرمایه امید 

مدیر معاملات کارگزاری امین آوید

 

ابراهیم صابر _  مدیر سرمایه گذاری و کارشناس مسئول تحلیل

·        مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی

·        مدارک حرفه‌ای

تحلیلگری بازار سرمایه

اصول مقدماتی بازار سرمایه

معامله‌گری ابزار مشتقه

معامله‌گری اوراق تأمین مالی

کارشناسی عرضه و پذیرش

·        سوابق حرفه‌ای

مدیر ابزار مشتقه شرکت کارگزاری بانک ملی ایران 

  مدیر تحلیل شرکت سبدگردان آتیه توکا 

کارشناس مسئول شرکت تامین سرمایه سپهر

 

محمدصادق زرین نعل _مدیر سبد

·        مدارک تحصیلی

دکتری مدیریت مالی دانشگاه سراسری یزد

·        مدارک حرفه‌ای

مدیریت سبد اوراق بهادار

تحلیلگری بازار سرمایه 

اصول مقدماتی بازار سرمایه

معامله‌گری اوراق تأمین مالی

کارشناسی عرضه و پذیرش

مدیریت نهادهای بازار سرمایه

·        سوابق حرفه‌ای

مدیر سرمایه گذاری آرمان آتی

 

  

 علی حدادی _ کارشناس

·        مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد MBA بازار سرمایه

·        مدارک حرفه‌ای

 تحلیلگری بازار سرمایه

 مدیریت نهادهای بازار سرمایه

  اصول بازار سرمایه

کارشناسی عرضه و پذیرش

 

 ·        سوابق حرفه‌ای

کارشناس ارشد بازار سرمایه

 

 حامد رشنو _ کارشناس

·        مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی

·        مدارک حرفه‌ای

  اصول مقدماتی بازار سرمایه

 ·        سوابق حرفه‌ای

 تحلیل و معامله گر بازار سرمایه

  

 حمیدرضا کامیابفر _نماینده مشاور عرضه و پذیرش

·        مدارک تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه سراسری زنجان

 ·        مدارک حرفه‌ای

  اصول مقدماتی بازار سرمایه

 

 صادق احمدی _بایگان امور اداری

·        مدارک تحصیلی

فوق دیپلم حسابداری