۶ آذر ۱۴۰۰

همکاران

سید علی سجادی _ رئیس هیات مدیره و مدیر گروه تحلیل گران

·        مدارک تحصیلی

دکتری مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

·        مدارک حرفه‌ای

تحلیلگری بازار سرمایه

اصول مقدماتی بازار سرمایه

         ·       سوابق حرفه‌ای

معاون عملیات شرکت تامین سرمایه امین 

عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک ملت 

 

 محسن آذری دولتخانه _ مدیر مالی

·        مدارک تحصیلی

لیسانس حسابداری

·        سوابق حرفه‌ای

مدیر مالی شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق

 

ابراهیم صابر _  مدیر عملیات و کارشناس مسئول تحلیل

·        مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی

·        مدارک حرفه‌ای

تحلیلگری بازار سرمایه

اصول مقدماتی بازار سرمایه

معامله‌گری ابزار مشتقه

معامله‌گری اوراق تأمین مالی

کارشناسی عرضه و پذیرش

·        سوابق حرفه‌ای

مدیر ابزار مشتقه شرکت کارگزاری بانک ملی ایران 

  مدیر تحلیل شرکت سبدگردان آتیه توکا 

کارشناس مسئول شرکت تامین سرمایه سپهر

 

علی جنتی _مدیر سبد

·        مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی تهران

·        مدارک حرفه‌ای

مدیریت سبد اوراق بهادار

تحلیلگری بازار سرمایه 

اصول مقدماتی بازار سرمایه

معامله‌گری اوراق تأمین مالی

کارشناسی عرضه و پذیرش

مدیریت نهادهای بازار سرمایه

·        سوابق حرفه‌ای

کارشناس تامین مالی شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

 

 علی حدادی _ کارشناس

·        مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشدMBA  بازار سرمایه دانشگاه خارزمی

 ·       سوابق حرفه‌ای

مدیر معاملات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان

  

 علی نصراله زاده _ کارشناس

·        مدارک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی

·        مدارک حرفه‌ای

  اصول مقدماتی بازار سرمایه

 ·        سوابق حرفه‌ای

تحلیل و معامله گر بازار سرمایه

  

 حمیدرضا کامیابفر _ کارشناس

·        مدارک تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه سراسری زنجان

 ·        مدارک حرفه‌ای

  اصول مقدماتی بازار سرمایه