۲۵ فروردین ۱۴۰۳

مشاور پذیرش اوراق بهادار در بورس/ فرابورس

پذیرش به معنای تطبیق وضعیت اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در دستورالعمل مربوطه، به‌منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق بهادار در بورس است و مشاور پذیرش شخصی حقوقی است که به‌عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرآیند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام می‌دهد. مطابق قوانین و مقررات ناظر بر بازار سرمایه کلیه درخواست‌های پذیرش اوراق بهادار شرکت‌های متقاضی پذیرش در بازارهای بورس یا بازارهای خارج از بورس و همچنین پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا، بایستی توسط مشاور پذیرش به بورس مربوطه ارائه شود.

 

مزایا برای شرکت پذیرفته شده در بورس/فرابورس:

1. سهولت تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بورس/فرابورس؛

2. افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه؛

3. برخورداری از مشوق‌های دولت و بورس مانند معافیت مالیاتی؛

4. تعیین قیمت سهام و اوراق بهادار شرکت؛

5. سهولت در تغییر ترکیب سهامداران و انتقال‌پذیری مالکیت؛

6. افزایش اعتبار داخلی و بین‌المللی؛

7. آشنایی جامعه با واحدهای اقتصادی و ابزار بازاریابی محصولات شرکت؛

8. تسهیل وثیقه گذاری سهام توسط سهامداران؛

9. سهولت تأمین مالی از سامانه‌ی بانکی در مقایسه با شرکت‌های غیر بورسی؛

10. ارزیابی مناسب‌تر از عملکرد مدیریت شرکت؛

11. ارتقاء سیستم‌های اطلاعات حسابداری و کنترل‌های داخلی شرکت به‌تبع استقرار نظام راهبری شرکتی؛

12. استفاده از معیاری مناسب جهت مقایسه شرکت با سایر شرکت‌ها در صنعت مشابه و نیز در مقایسه با وضعیت کل صنایع در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس؛

13. بهبود ساختار مالی و اقتصادی شرکت درنتیجه‌ی رعایت الزامات پذیرش اوراق بهادار؛

 

خدمات امین نیکان آفاق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق با پشتوانه قابلیت‌های علمی و عملیاتی متخصصان مجرب خود و با در نظر گرفتن شرایط منصفانه و بی‌طرفانه، مجموعه کاملی از خدمات پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را ارائه می‌نماید که برخی از آن ها به شرح ذیل می باشد:

1. برگزاری جلسه توجیهی با مسئولین شرکت متقاضی پذیرش و نمایندگان سهامدار عمده به‌منظور تشریح فرآیند پذیرش در بورس/ فرابورس و نقش شرکت مشاور سرمایه‌گذاری در این فرآیند؛

2. سنجش میزان آمادگی شرکت برای پذیرش در بورس/ فرابورس ایران؛

3. ارائه مشاوره و آشناسازی سهامداران عمده، مدیران و مسئولین شرکت با الزامات و فرآیند پذیرش، آیین‌نامه‌ها و قوانین و مقررات و هم¬چنین الزامات گزارشگری و افشا در بورس/ فرابورس ایران؛

4. ارائه مشاوره و انجام همکاری‌های لازم در راستای آماده‌سازی و تهیه مدارک و مستندات مورد نیاز پرونده‌ی پذیرش شامل امید نامه و برنامه کسب‌وکار جهت ارائه به بورس/ فرابورس ؛

5. ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص انجام تغییرات و اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت به‌منظور انطباق با اساسنامه نمونه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار؛

6. هماهنگی جلسه‌ی هیئت پذیرش و حضور در جلسه‌ی مزبور به‌منظور ارائه‌ی توضیحات لازم به اعضای هیئت پذیرش به همراه نمایندگان شرکت متقاضی؛

7. نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط شرکت در فرآیند پذیرش؛

8. انجام اقدامات لازم به‌منظور بازدید سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه از شرکت؛

9. ارزش‌گذاری و تعیین قیمت پایه هر سهم جهت عرضه در روز نخست عرضه‌ی اولیه و پیشنهاد قیمت پایه به شرکت؛

10. بازاریابی و برگزاری جلسه معارفه‌ی شرکت متقاضی پذیرش.