۲۵ فروردین ۱۴۰۳

مدیریت ریسک

ریسک و بازده از متغیرهای مهم در فرآیند ارزش‌آفرینی است. دستیابی به حداکثر بازده در سطح معینی از ریسک امکان‌پذیر است و ریسک جزء تفکیک‌ناپذیر و انکارناپذیر بازده است. ریسک شرایطی مرکب از خطر و فرصت است.  طبق تعریف ویکی پدیا: مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.
در دیدگاه جامع ریسک عبارت‌اند از: تمامی عواملی که بر توانایی سازمان در تحقق اهدافش تأثیرگذار خواهد بود. مدیریت ریسک (Risk management) شامل مجموعه اقدامات عملیاتی، مالی، استراتژیک که برای رسیدن به اهداف سازمانی سودمند می‌باشند. هدف از
مدیریت ریسک، کنترل پیامدهای نامطلوب ناشی از تحمل ریسک و هم‌چنین اطمینان یافتن از دستیابی به فواید پذیرش ریسک است که منجر به ایجاد فضایی مناسب برای فرصت تصمیم‌گیری مطلوب‌تر شده و درنهایت باعث افزایش اثربخشی تصمیمات می‌گردد.

انواع ریسک
1- بر اساس تأثیرگذاری بر سودآوری

- ریسک‌های مالی (Financial risks)؛ ریسک‌های مالی به‌طور مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها اثر می‌گذارند مانند ریسک نرخ ارز، نرخ بهره (سود)، نکول، نقدینگی، تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها (تورم)، سرمایه‌گذاری مجدد.

- ریسک‌های غیرمالی (Non-financial risks)؛ ریسک‌های غیرمالی؛ هرچند به‌صورت مستقیم بر بخش مالی شرکت مؤثر نیستند (مانند قوانین و مقررات) اما درنهایت باعث تغییرات در متغیرهای مالی می‌گردد و به یک ریسک مالی مبدل می‌شود؛ مانند ریسک مدیریت، سیاسی (کشور)، صنعت، عملیاتی، قوانین و مقررات، نیروی انسانی، فناوری، جغرافیایی.

2- طبقه‌بندی کل ریسک بازار

- ریسک سیستماتیک (Systematic Risk)؛ آن قسمت از ریسک می‌باشد که ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به شرکت خاصی نبوده و تعداد زیادی از دارایی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ مانند ریسک نرخ بهره،  ریسک نرخ ارز.

- ریسک غیرسیستماتیک (non-Systematic Risk)؛ این میزان از ریسک منحصر به یک دارایی یا یک شرکت یا یک صنعت می‌باشد و طبق نظریه‌های پرتفوی با متنوع سازی آن را از میان برد مانند ریسک اعتباری، ریسک مدیریتی.

مدیریت ریسک یکپارچه
مدیریت ریسک یکپارچه (ERM) رویکردی ساخت‌یافته و بر اساس استراتژی سازمان است که بر شیوه‌های جدید برای مدیریت و بهینه‌سازی ریسک‌ها بر اساس اهمیت آن‌ها برای مدیریت، تمرکز دارد. این رویکرد به سازمان کمک می‌کند کلیه ریسک‌ها و فرصت‌های کلیدی کسب‌وکار را با هدف بیشینه‌سازی ارزش سهام‌داران برای سازمان به‌عنوان یک کل مدیریت نماید که درواقع همانا توجه به ریسک کلی پرتفوی، به‌جای ریسک هر سرمایه‌گذاری، فعالیت یا پروژه‌ای است.


خدمات
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق با پشتوانه دانش علمی و عملیاتی متخصصان مجرب خود و با استفاده از مدیریت ریسک یکپارچه و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد، مجموعه کاملی از خدمات را در حوزه ی مدیریت ریسک ارائه می‌نماید.