۲۶ فروردین ۱۴۰۳

ادغام و تحصیل

بقا و توسعه ی شرکت ها در فضای رقابتی دنیای کنونی مستلزم اتخاذ استراتژی هایی بعنوان ارتقا دهنده موقعیت رقابتی آن ها می باشد؛ در این شرایط یکی از اساسی ترین استراتژی ها تصمیم گیری در خصوص ادغام و تحصیل(Merger & Acquisition) است. این تصمیمات از جنس تصمیمات استراتژیک و بسیار هنرمندانه و تخصصی مدیران مالی و سایر مدیران ارشد شرکت ها تلقی می‌شود که بر سرنوشت منافع بلندمدت بنگاه تأثیرگذار می‌باشد و چنانچه تمام جوانب آن مورد مطالعه و بررسی جامع و یکپارچه قرار نگرفته باشد، ممکن است منافع راهبردی هر دو شرکت مورد مخاطره جدی قرا گیرد. خدمات ادغام و تملیک بهینه عبارت است از خدمات مورد نیاز جهت خرید، فروش، ادغام و تفکیک شرکت‌ها، به‌نحوی‌که روند رشد شرکت را بهینه و تسریع کند و برای صاحبان هر دو شرکت تحصیل کننده (Acquiring) و تحصیل شده (Acquired) ایجاد ارزش می‌نماید.

دلایل ادغام و خرید
1. دسترسی به مشتریان بیشتر و همچنین جریان نقدینگی بالاتر؛
2. دسترستی به تکنولوژی‌ها و همچنین قابلیت‌های سازمانی جدید؛
3. افزایش درآمد و همچنین افزایش قیمت سهام؛
4. بالا بردن صرفه به مقیاس و همچنین هم‌افزایی؛
5. جلوگیری از توسعه رقبا؛
6. دسترسی به منابع جدید و ورود به زنجیره‌ی تأمین (عمودی).

انواع ادغام
ازلحاظ زنجیره تولید محصول:
- ادغام افقی (Horizontal Merger)؛ در این حالت دو شرکت محصولات مشابهی را در یک صنعت مشخص تولید می‌کنند. به عبارتی دو شرکت در رقابت مستقیم با هم هستند و خط محصول و بازار مشابه دارند.
- ادغام عمودی (Vertical Merger)؛ زمانی که دو شرکت بخش‌های مختلفی از یک محصول را تولید می‌کنند و در زنجیره تولید یک محصول قرار دارند.

ازلحاظ تأمین مالی:
- ادغام خرید (Purchase Merger)؛ زمانی که یک شرکت، شرکت دیگر را به‌صورت نقدی یا انتشار ابزارهای بدهی خریداری می‌کند.
- ادغام اتحادی (Consolidation Merger)؛ با انجام این ادغام یک شرکت با نشان تجاری جدید شکل می‌گیرد و هر دو شرکت ادغام کننده تحت این شرکت جدید تشکیل می‌شوند.
- ادغام معکوس (Reverse Merger)؛ در این نوع از ادغام یک شرکت سهامی خاص با یک شرکت سهام عام ادغام می‌شود و بدون پرداخت هزینه و زمان مورد نیاز برای عرضه اولیه،‌ سهامی عام می‌شود.

ازلحاظ استراتژی بازاریابی:

- ادغام برای توسعه بازار (Market Extension Merger)؛ ادغام دو شرکت که محصولات مشابه در بازارهای جداگانه می‌فروشند.

- ادغام برای توسعه محصول (Product Extension Merger)؛ دو شرکت که محصولات متفاوت ولی مرتبط به هم را در یک بازار می‌فروشند.

- ادغام نامتجانس (Conglomeration)؛ دو شرکت که هیچ زمینه تجاری مشترکی با یکدیگر ندارند و در دو صنعت متفاوت فعالیت می‌کنند.

- ادغام متجانس (Congeneric Merger / Concentric Merger)؛ دو شرکت که در صنعت مشابه فعالیت می‌کنند اما خریداران،‌ مشتریان و عرضه‌کنندگان متفاوت دارند مثل ادغام بانک و لیزینگ.

خدمات
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق با پشتوانه دانش علمی و عملیاتی متخصصان مجرب و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد، خدمات مشاوره‌ای جامعی در طی فرآیند ادغام و تملیک و همچنین در هر دو سمت خریدار و فروشنده ارائه می نماید. این خدمات شامل مشاوره در تصمیمات راهبردی در خصوص ادغام و تملیک،‌ تفکیک (Spin-off)، اقدامات دفاعی در برابر ادغام و تملیک می‌شود.

برخی دیگر از خدمات مشاوره‌ای قابل‌ارائه در زمینه ادغام و تملیک عبارت‌اند از:
1. ارائه گزارش‌های تحلیلی منصفانه در زمینه منافع و زیان‌های ناشی از ادغام و تملیک؛
2. در نظر گرفتن تمامی ابعاد از قبیل به چرخه کسب‌وکار بنگاه و صنعت مربوطه، زنجیره تامین و بسیاری از موارد دیگر؛
3. تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی با لحاظ نمودن اثرات انجام معامله و ارزیابی ریسک‌های بالقوه مالی و عملیاتی آن؛
4. ارزشگذاری و پیشنهاد قیمت مناسب و منصفانه و پیگیری و انجام سایر موارد مورد نیاز؛

5. مذاکره مداوم با طرف‌ها و نهادهای مرتبط؛

6. خدمات ساختاردهی مجدد پس از فرآیند ادغام و تملیک و تفکیک.