۲۶ فروردین ۱۴۰۳

تأمین مالی از طریق اوراق سرمایه‌ای

تأمین مالی مبتنی بر مالکیت یکی دیگر از روش های تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها است که بر پایه‌ی تأمین منابع مالی بلندمدت موردنیاز شرکت‌ها و پروژه‌ها می‌باشد. این روش‌ها مستلزم واگذاری قسمتی از سود در مقابل دریافت سرمایه می‌باشد.

ویژگی ها
1. یک منبع تأمین مالی دائمی بوده و بدون سررسید هستند؛
2. با انتشار اوراق سرمایه‌ای ظرفیت استقراض شرکت افزایش می‌یابد زیرا پشتوانه دریافت وام و انتشار اوراق بدهی می‌باشد؛
3. شرکت الزام قانونی در پرداخت سود سهام عادی ندارد و بنابراین ریسک ورشکستگی وجود ندارد؛
4. سود سهام عادی متغیر می‌باشد بنابراین شرکت دارای انعطاف بالایی خواهد بود؛
5. انتشار سهام عادی باعث کاهش اهرم مالی و درنتیجه کاهش ریسک مالی شرکت می‌شود؛
6. انتشار و عرضه سهام عادی آسان‌تر از سایر اوراق بهادار است؛
7. سود سهام عادی برای شرکت مزیت مالیاتی ایجاد نمی‌کند.

انواع روش‌های تأمین مالی از طریق اوراق سرمایه ای
1. تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام (افزایش سرمایه از محل آورده‌ نقدی، مطالبات سهامداران، اندوخته و سود انباشته، تجدید ارزیابی دارایی‌ها)؛
2. تأسیس شرکت سهامی عام؛
3. مشاور پذیرش اوراق بهادار در بورس/ فرابورس؛
4. مشاور عرضه اوراق بهادار در بورس/ فرابورس؛
5. تبدیل شرکت سهامی خاص به عام؛
6. صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان؛