۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

تأمین مالی از طریق گواهی سپرده

گواهی سپرده (certificate of deposit)، سندی است که توسط یک مؤسسه ی سپرده پذیر در قبال مبلغ مشخصی پول که نزد آن سپرده شده، منتشر می‌شود. این گواهی دارای سررسید و همچنین نرخ بهره معین است و در دو قالب گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص و عام عرضه می‌گردد. بنگاه‌های اقتصادی جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح یا طرح‌های مشخص خود می‌توانند درخواست ایجاد سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص نمایند. متقاضی بایستی طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی موضوع سپرده را به همراه میزان و شرایط پیشنهادی ارائه و بانک آن را بررسی و تائید نماید.

ویژگی‌ها
1. در مقاطع معین به‌تناسب مبلغ اسمی به دارندگان اوراق سود علی‌الحساب تعلق می‌گیرد؛
2. در مقاطع معین (معمولاً سه‌ماهه یا شش‌ماهه و بدون دوره تنفس) در طی دوره تأمین مالی و به‌تناسب مبلغ اسمی هر گواهینامه به دارندگان آن سود علی‌الحساب پرداخت می‌شود؛
3. دوره تأمین مالی از این طریق، ۱ تا ۴ سال است؛
4. اصل بدهی در انتهای دوره به صورت یکجا به دارندگان گواهی بازپرداخت خواهد شد. بدیهی است پس از انقضای گواهی سودی به آن تعلق نمی‌گیرد؛
5. در صورت تمایل دارندگان اوراق می‌توانند قبل از انقضای سررسید، آن را به وجه نقد تبدیل نمایند و سود علی‌الحساب متعلقه تا آن تاریخ نیز به‌صورت روزشمار محاسبه خواهد شد.

انواع گواهی سپرده بر اساس بازار فروش
داخلی؛ نوع داخلی این گواهی‌ها برای فروش در داخل کشور و نوع خارجی آن برای فروش در کشورهای دیگر به صورت ارزی منتشر می‌شوند. همچنین نوع دیگری از گواهی‌های سپرده وجود دارند که توسط مؤسسات اعتباری غیر بانکی منتشر می‌شوند و به نام گواهی‌های سپرده اعتباری معروف هستند.

...........................................................................................................................................