۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

سرمایه‌گذاری بین‌المللی

یکی دیگر از رسالت‌های شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق تسهیل سرمایه‌گذاری در بازارهای معتبر بین‌المللی می‌باشد. در این راستا امین نیکان با پشتوانه تخصص و دانش کارشناسان و همچنین با توجه به ارتباطات و همکاری‌های مناسب در عرصه بین‌الملل برخی خدمات زیر ارائه می‌گردد:

 

خدمات 

شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق آمادگی دارد تا خدمات ذیل را ارائه نماید:

1. تحلیل بازارها و صنایع مختلف بین‌المللی؛

2. ارزشگذاری اوراق بهادار شرکت‌های معتبر خارجی؛

3. ارائه مشاوره در خصوص سازوکارهای سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی؛

4. ارزیابی میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار و مشاوره در زمینه ریسک هر نوع سرمایه‌گذاری بین‌المللی؛

5. پیشنهاد ترکیب بهینه سبد سرمایه‌گذاری، مبتنی بر ارزیابی مشاور از انواع سرمایه‌گذاری‌های معتبر خارجی؛

6. ارائه گزارش‌های تحلیلی از بازارهای مالی، شرکت‌ها و صنایع مختلف جهان بنا به درخواست سرمایه‌گذار؛

7. ارائه گزارش‌های ادواری کاربردی از تحولات و اتفاقات در حوزه خرد و کلان در بازارهای مالی بین المللی یا صنایع خاص بنا به درخواست سرمایه‌گذار؛

8. مشاوره و تحلیل بازار و محل سرمایه‌گذاری و انتخاب پروژه‌ها برای سرمایه‌گذاری خارجی؛

9. مشاوره نحوه سرمایه‌گذاری، مدت و میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خارجی؛

10.تشکیل سبد ارزی؛

11. پذیرش شرکت های ایرانی در بورس های بین المللی.