۱۲ مهر ۱۴۰۲

ارتباط با امین نیکان آفاق

نشانی:

شیان، میدان طجرلو، موسسه خدماتی و رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، طبقه فوقانی فروشگاه رفاه، طبقه پنجم

 شماره تماس:

  021-26870916

 شماره فکس:

  021-26870824

پست الکترونیک:  

info@aminafagh.com

نقشه