۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

تأمین مالی از طریق اوراق بهادار اسلامی (صکوک)

اوراق بهادار اسلامی نوعی فرآیند تأمین مالی است که با پشتوانه ی دارایی‌های فیزیکی مشخص و به میان آوردن قراردادهایی مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون شریعت اسلام است، انتشار می‌یابد.

*****مزایای صکوک
صکوک دارای مزیت‌های متعددی بوده و به عقیده برخی صاحب‌نظران، این نوع اوراق بهادار اسلامی پل ارتباطی بین دو بازار پول و سرمایه به شمار می‌رود. برخی از مزایای انتشار اوراق صکوک را می‌توان به شرح ذیل بیان نمود.
1. صکوک نقدینگی بانی را افزایش می‌دهد.
2. دارایی‌هایی که نقدینگی پایینی دارند و یا غیر نقد هستند از ترازنامه خارج‌شده و وجوه نقد جایگزین آن می‌شود.
3. با اینکه قسمتی از دارایی‌ها از شرکت بانی جدا می‌شود اما بااین‌حال باز هم بانی می‌تواند از دارایی‌ها استفاده کند.
4. ازآنجاکه صکوک با پشتوانه دارایی منتشر می‌شود لذا دارای ریسک کمتری است و هزینه تأمین مالی را نیز کاهش می‌دهد.
5. به توسعه بازار سرمایه با فراهم کردن امکان تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار کمک می کند.
6. قابلیت نقدشوندگی بالایی دارند.


*****انواع صکوک
«سازمان حسابرسی و بازرسی نهادهای مالی اسلامی» انواع مختلفی برای صکوک ارائه داده است:
1. صکوک اجاره؛
2. صکوک مرابحه؛
3. صکوک استصناع؛
4. صکوک مالکیت دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود؛
5. صکوک مالکیت منافع دارایی‌های موجود؛
6. صکوک مالکیت منافع دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود؛

7. صکوک سلم؛
8. صکوک مضاربه؛
9. صکوک نماینده سرمایه‌گذاری؛
10. صکوک مزارعه؛
11. صکوک مساقات؛
12. صکوک ارائه خدمات؛
13. صکوک حق ‌الامتیاز؛
14. صکوک قرض‌الحسنه.