۲۵ فروردین ۱۴۰۳

تأسیس شرکت سهامی عام

یکی از راه‌های استفاده از منابع عام مردمی و تشکیل سرمایه جهت اجرای یک فعالیت یا طرح مشخص، تأسیس شرکت سهامی عام می‌باشد. هدف از تأسیس شرکت با شخصیت حقوقی سهامی عام، ایجاد امکان مراجعه عموم و پذیره‌نویسی سهام شرکت در بازار سرمایه است که بالتبع ورود جریان وجه نقد از بازارهای مالی به شرکت را به دنبال خواهد داشت. مطابق قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 1384، تأسیس شرکت‌های سهامی عام و انجام پذیره‌نویسی عمومی منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اخذ مجوز پذیره‌نویسی از آن نهاد قانونی و نیز استفاده از یک خدمات مشاور برای طی کردن این فرآیند می‌باشد.

 

ویژگی ها
1. مشارکت عمومی در تأمین سرمایه شرکت؛
2. سهولت امکان تأمین مالی بلندمدت؛
3. امکان صدور اوراق بدهی؛
4. قابلیت پذیرش در بازار سرمایه؛
5. جذب سرمایه از طریق انتشار اوراق سهام جدید؛
6. محدودیت مسئولیت سهامداران؛
7. شفافیت و سهولت نقل‌و‌انتقال سهام (نقل‌وانتقال سهام در شرکت‌های سهامی عام مشروط به موافقت سایر سهام‌داران نیست)؛
8. استمرار فعالیت و موجودیت شرکت.‌

خدمات امین نیکان آفاق
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق با پشتوانه قابلیت‌های علمی و عملیاتی متخصصان مجرب خود و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد تاسیس شرکت سهامی عام، مجموعه کاملی از خدمات جهت تاسیس شرکت را ارائه می‌نماید.