۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

سهام ممتاز

سهام ممتاز شیوه‌ای برای تأمین مالی بلندمدت تلقی شده و نوعی اوراق بهادار است که دارنده آن نسبت به درآمدها و دارایی‌های شرکت، حق یا ادعای محدود و معینی دارد و از سود ثابتی برخوردار است. این سهام زمانی منتشر می‌شود که هزینه سهام عادی بالاتر باشد. این نوع از سهام را به دو دلیل ممتاز می‌نامند:

1. سود این سهام قبل از سهام عادی پرداخت می‌شود؛

2. در زمان انحلال شرکت یا فروش دارایی‌ها، بعد از تسویه بدهی‌های شرکت، ابتدا صاحبان سهام ممتاز حقوق خود را دریافت می‌کنند و سپس باقیمانده دارایی‌ها به صاحبان سهام عادی می‌رسد.

 

ویژگی‌ها

سایر ویژگی‌های سهام ممتاز به شرح زیر است:

1. سهام ممتاز برای صاحبان آن دربردارنده نوعی حق مالکیت در شرکت است.

2. سهام ممتاز ازنظر نداشتن سررسید و همچنین هزینه مالیاتی، مشابه سهام عادی‌اند؛ اما با توجه به دریافت سود ثابت همانند اوراق قرضه، در گروه اوراق بهادار با درآمد ثابت قرار می‌گیرند. البته پرداخت سود مستلزم این است که شرکت سود کسب نموده باشد.

3. شرکت انتشاردهنده الزامی ندارد دارایی‌های خود را وثیقه یا رهن این اوراق قرار دهد، زیرا سهامداران ممتاز دارای حق مالکانه هستند.

4. دارندگان سهام ممتاز ازنظر دریافت سود سهام بر دارندگان سهام عادی حق تقدم دارند.

5. معمولاً سهام ممتاز بدون حق رأی هستند. یعنی دارندگان این سهام به هنگام انتخاب هیئت‌مدیره و یا سایر امور مربوط به اداره شرکت حق رأی ندارند و نمی‌توانند در تصمیم‌گیری‌های شرکت دخالت کنند.