۲۵ فروردین ۱۴۰۳

گواهینامه حق تقدم خرید سهام

وارانت (Warrant)، اوراق بهاداری است که به‏ دارنده‏اش، حق خرید سهام عادی را به‌قیمت‏ ثابت (معین) در یک‏ مقطع زمانی مشخص‏ می‏دهد و درعین‌حال‏ برای دارنده آن، خرید سهام الزام‏آور نیست. وارانت، درواقع اوراق اختیار خرید بلندمدتی است که روی اوراق بهادار شرکت توسط خود شرکت منتشر می‌شود.

 

ویژگی‌ها

1. این اوراق دارای تاریخ سررسید بوده و معمولاً سررسید آن‌ها 5 سال به بالا است (البته وارانت‌هاى بدون تاریخ سررسید نیز وجود دارد).

2. قیمت اعمال ممکن است ثابت باشد یا در طول عمر وارانت تغییر نموده و مرحله‌به‌مرحله افزایش یابد.

3. وارانت ممکن است به‌جاى سهام یا سود نقدى بین سهامداران توزیع شود یا اینکه مستقیماً به‌عنوان یک اوراق بهادار جدید منتشر شود.

4. در میزان وارانت‌هاى موجود در بازار محدودیت وجود دارد، به این معنا که از یک نوع وارانت خاص تعداد مشخص و محدودى منتشر مى‌شود.

5. . اعمال یک وارانت در شرکت تأثیر گذاشته و موجب بقاء نقدینگى بیشتر در شرکت مى‌شود، تعداد وارانت‌هاى موجود را کم مى‌کند و به تعداد سهم‌های موجود مى‌افزاید.

6. وارانت ها معمولاً ابزاری هستند که اضافه بر ابزار مقروضی، برای تشویق افراد برای خرید اوراق تازه انتشاریافته به خریداران اوراق قرضه، اوراق اختیار خرید می‌دهند. ویژگی خاص وارانت در این است که وارانت معمولاً از سوی شرکت‌ها صادرشده و تضمین می‌گردند.