۲۶ فروردین ۱۴۰۳

ارزش‌گذاری

 __________________________________________________________________________________________________________

تعریف

ارزشگذاری (Valuation) فرآیندی است که در آن ارزش ذاتی و منصفانه یک دارایی، شرکت یا پروژه با استفاده از آخرین تکنیک‌ها و تئوری‌های مالی و بر اساس مقایسه آن دارایی با دارایی های مشابه یا بر اساس ارزش فعلی متغیرهایی که بازده آتی دارایی به آن بستگی دارد،‌ تعیین می گردد. اصل کلی در ارزشیابی، توجه به محیط صنعتی و بنگاه های اقتصادی است. مهارت و هنر ارزشگذاری در انتخاب مدل صحیح ارزش‌گذاری در کنار فهم چگونگی استفاده از آن مدل است.

 

دلایل نیاز به خدمات ارزشگذاری
1. معاملات و انتقال سهام کلی و بلوکی شرکت‌ها و پروژه‌ها؛
2. وثیقه کردن سهام شرکت برای استفاده از تسهیلات اعتباری بانکی؛
3. الزام نهادهای نظارتی و قانونی برای تعیین ارزش شرکت؛
4. فهم ارزش واقعی یک سهم برای خرید و فروش و مدیریت فعال پرتفوی سرمایه‌گذاری؛
5. انتقال مالکیت؛
6. عرضه اولیه سهام؛
7. ادغام و تملک؛
8. ارزیابی ثروت و خلق ارزش.

 

انواع رویکردهای مورد استفاده امین نیکان آفاق

1. رویکرد مبتنی بر درآمد (Income base)؛ رویکرد تنزیل عایدی نیز نامیده می‌شوند و اساس آن‌ها بر مدل‌های تنزیل جریانات نقدی دارایی استوار است و از طریق به دست آوردن ارزش فعلی جریانات نقد آتی منتسب به آن دارایی، شرکت یا پروژه، اقدام به ارزشگذاری می‌شود. برخی از روش‌های آن عبارت‌اند از: روش تنزیل سود تقسیمی (Divident Discount Method)، روش جریان نقدی عملیاتی (Operating Cash Flow Method) و روش جریان نقد آزاد (Free Cash Flow Method).
2. رویکرد مبتنی بر ضرایب قیمتی بازار (Market-Base)؛ در رویکرد ارزشگذاری مبتنی بر ضرایب قیمتی بازار، ارزش شرکت با استفاده از مقایسه با ارزش دیگر شرکت‌های مشابه در بازارهای متشکل تخمین زده می‌شود. در این رویکرد جهت ارزشگذاری از مفهوم سنجه استفاده می‌شود. سنجه صنعت برای هر نسبت و شاخص، بیانگر معیار آن شاخص در محاسبات است و با مقایسه میزان درآمد، جریان وجوه نقد شرکت مورد ارزش‌گذاری با سایر شرکت‌های مشابه، به ارزشگذاری شرکت اقدام می‌شود.
3. رویکرد مبتنی بر دارایی (Asset-Base)؛ در این رویکرد، ارزش ذاتی شرکت از طریق ارزش روز دارایی‌های شرکت منهای ارزش روز بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ممتاز شرکت و یا با استفاده از محاسبه هزینۀ جایگزینی دارایی‌های شرکت منهای میزان استهلاک فیزیکی و اقتصادی آن‌ها به دست می‌آید. این روش برای ارزشگذاری شرکت‌هایی که دارایی‌های غیرمشهود و خارج از ترازنامه ندارند و بیشتر دارای دارایی‌ها و بدهی‌های جاری هستند، مناسب است.

خدمات
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق با پشتوانه تخصص و دانش کارشناسان مجرب ارزشگذاری آمادگی دارد نسبت به ارزشگذاری و کشف قیمت انواع اوراق بهادار و پروژه ها به‌طور کاملاً منصفانه و با استفاده از به مدرن‌ترین و صحیح‌ترین مدل‌های ارزش‌گذاری، اقدام نماید.
1. مهارت و هنر ارزشگذاری در انتخاب مدل صحیح ارزش‌گذاری در کنار فهم چگونگی استفاده از آن مدل ها؛
2. ارزشگذاری انواع پروژه¬ها و شرکت ها با توجه به درخواست مشتری؛
3. ارزشگذاری اوراق بهادار در معاملات بلوکی شرکت ها و پروژه ها؛
4. ارزشگذاری انواع اوراق بهادار جهت انتقال مالکیت، عرضه اولیه سهام، ادغام، تملک و تفکیک؛